Pohronská pahorkatina z Veľkého Inovca © hiking.sk & autor