Pohronský Inovec z Veľkého Veterníka. © hiking.sk & autor