Pokračovanie Baťovho kanála smerom na Holíč © hiking.sk & autor