Pokračujeme na hornej hranici lesa traverzom © hiking.sk & autor