Pokrivené listnáče na hrebeni medzi Čiernohuzcom a Kuligurou © hiking.sk & autor