Polianka - permoník Baltazár pri Špaňodolinskom banskom vodovode © hiking.sk & autor