Polo počas Ladackého festivalu © hiking.sk & autor