Polonina Bukovská (Połonina Bukowska) zľava: Krzemień, Halicz, Rozsypaniec, Kinčik Bukovsky (Kińczik Bukowski), Rozsypaniec Stiński, Czarna Wilcha a Opołonek od Čeremchy © hiking.sk & autor