Polorozpadnutá studňa v Boľfove © hiking.sk & autor