Pomedzi ihličnaté stromy stúpame údolím Labe © hiking.sk & autor