Popadané stromy cestou z Majbíkovej © hiking.sk & autor