Popradské pleso, v ľavom hornom rohu vidieť lavínu prechádzajúcu letný chodník © hiking.sk & autor