Popredvádzajú sa a zľahka odkráčajú » pozri na mape © hiking.sk & autor