Porast žltohlavu európskeho a ďalšie snehové pole v pozadí © hiking.sk & autor