Porisko čakana sa v hornej časti fixuje tradičnou elastickou slučkou © hiking.sk & autor