Porovnávacia foto ako sa stratila voda za 2 mesiace, foto vľavo stav konci júna, vpravo začiatok septembra © hiking.sk & autor