Posedenie na modrej cestou na Vrchhoru © hiking.sk & autor