Posledné zbytky snehu pri zostupe z Bukoviny do Brvništia © hiking.sk & autor