Potok sa z vyvieračky valí dole strmým svahom © hiking.sk & autor