Považie z Palúcha, vpredu Hradisko, pod ním Selec © hiking.sk & autor