Povrchové stopy banskej činnosti » pozri na mape © hiking.sk & autor