Pozdnoaprílové informačné tabule © hiking.sk & autor