Pozostatky po terasových políčkach © hiking.sk & autor