Pozostatok nosníkov, čo držali most © hiking.sk & autor