Prázdna miestnosť v hornej časti (foto Martin Baniari) © hiking.sk & autor