Príjemný les na hrebeňovke v okolí kóty Medzi skalami © hiking.sk & autor