Príjemnym chodníčkom do Kopytovskej doliny © hiking.sk & autor