Prísľub budúcej úrody » pozri na mape © hiking.sk & autor