Prístrešky na lúke pod Pulčínskymi skalami © hiking.sk & autor