Prístrešok, v lese presvitajú ruiny hradu © hiking.sk & autor