Prístrešok a lúky k sedlu Trtavka pri príchode od Zrázového vrchu (autor foto: Michal Bukvai) © hiking.sk & autor