Prístrešok a pomník sovietského pilota © hiking.sk & autor