Prístrešok je na križovatke lesných ciest, na zelenej značke medzi smerovnikmi Skalnaté a Dudová © hiking.sk & autor