Prístrešok pod Krivoštiankou » pozri na mape © hiking.sk & autor