Prístrešok pri poľovníckej chate Žľaby (autor foto: Michal Mydliar) © hiking.sk & autor