Prístrešok sa nachádza neďaleko kríža, resp. od odbočky do osady Žihľava © hiking.sk & autor