Prístuová lesná cesta je strmá diretka priamo po spádnici nahor © hiking.sk & autor