Prístupový chodník na vrchol je zokruhovaný © hiking.sk & autor