Prívetivá tvár Holého vrchu (autor foto Michal Kapr) © hiking.sk & autor