Prízemná časť Gazdovského dvora – bufet (autor foto: Juraj Mucha) © hiking.sk & autor