Pralesovitý charakter rezervácie © hiking.sk & autor