Prameň Kolovrátok na Mesačnej lúke © hiking.sk & autor