Prameň Pri pošte VR-2 (Prameň Jozef) © hiking.sk & autor