Prameň a oltárik sv. Boara vo Vlčom kúte » pozri na mape © hiking.sk & autor