Prameň a spomienkové tabule na horské obete Tatier © hiking.sk & autor