Prameň nad cestou Vydričnou dolinou © hiking.sk & autor