Prameň rieky Slaná s informačným panelom » pozri na mape © hiking.sk & autor