Prameň s ceplou a žimnou vodou © hiking.sk & autor