Prameň sv. Jána Krstiteľa na hore Zvir © hiking.sk & autor