Prameň v Kostoľanoch pod Tribečom na začiatku túry » pozri na mape © hiking.sk & autor